Tuettu työllistyminen ry

Harjaannuttamalla nuorten elämänhallintataitoja voimme merkittävästi vähentää heidän syrjäytymisriskiään. Varhainen puuttuminen ja yksilöllinen ohjaus sekä tuki parantaisi monen nuoren yhteiskuntaan integroitumista.

Peruskouluilla ja opetuksella on suuri vaikuttamisen mahdollisuus erityisnuorten tulevaisuuteen. Jokaisen nuoren erityistarpeet tulee huomioida syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta.

Kuitenkin syrjäytymisen ehkäisyssä on jokaisen panos tärkeää. Yhden syrjäytyneen nuoren hinnaksi on arvioitu keskimäärin 10 000 euroa vuodessa. Maassamme arvioidaan olevan noin 30 000 em. nuorta. Kodin ulkopuolelle oli vuonna 2010 sijoitettu 17 072 lasta ja nuorta (0-18 v.). Toivotaan että vuoden 2013 yhteiskuntatakuu koskee myös erityisnuoria, eläkkeellä olevia ja muutoin syrjäytyneitä!

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toiminnan terävöittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tuettu työllistyminen ry on mukana Moon-toiminnallaan Länsi- ja Sisä-Suomen kokonaisturvallisuusstrategiassa vuosille 2012-2015.

Moon Piispalassa -leirillä syksyllä 2012

Moon-toiminta

Yksilöllisesti suunniteltua, itsenäistymistä ja työssä jaksamista tukevaa toimintaa

Moon-toiminnan tavoitteena on tukea erityisnuorten itsenäistymistä, itsenäisen asumisen taitoja, sosiaalisten verkostojen muodostumista, vahvistumista ja elämänhallintataitojen edistämistä. Toiminnan perustana on laaja-alainen yhteistyö eri osapuolten ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on todellinen integroituminen yhteiskuntaan ja mahdollisuus tasa-arvoiseen elämään.

Tuettu työllistyminen ry

Tuettu työllistyminen ry

Tuettu työllistyminen tarkoittaa työntekoa tavallisella työpaikalla. Työntekijän ja työpaikan tukena on työvalmentaja ja/tai työssäkäyntiavustaja.

Tuettu työllistyminen ry